https://www.instagram.com/zsoiztrzemeszno/
https://www.tiktok.com/@zsoiz_trzemeszno

Warsztaty szkolne

Warsztaty szkolne stanowią integralną część Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.

Celem zajęć praktycznych jest:

  • wyrabianie u uczniów umiejętności zawodowych,

  • przygotowanie uczniów do sprawnego działania w procesie produkcyjnym i usługowym w wyuczonym zawodzie,

  • zastosowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej nabytej w toku nauki szkolnej,

  • przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie.
Facebook