BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Jeśli chcesz zdobyć zawód w branżowej szkole I stopnia to zapraszamy do naszej szkoły! Możesz kształcić się u nas na dwa sposoby:
  1. jako pracownik młodociany w klasie wielozawodowej – w szkole kształcisz się w przedmiotach ogólnych (m.in. język polski, matematyka, język obcy), natomiast z wybranym pracodawcą podpisujesz umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Wówczas jeden miesiąc w trakcie roku szkolnego odbywasz kurs, który przygotowuje Cię do konkretnego zawodu. Do szkoły zgłaszają się pracodawcy, którzy oferują pracę dla pracowników młodocianych, ale możesz też znaleźć pracodawcę na własną rękę. Możesz uczyć się dowolnie wybranego zawodu, np. możesz być dekarzem murarzem, mechanikiem pojazdów samochodowych, fryzjerem, fotografem, krawcem, wędliniarzem itp.


  1. druga możliwość to kształcenie zarówno ogólne, jak i zawodowe na terenie szkoły (zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach lub warsztatach). W tym przypadku mamy do zaoferowania zawody:
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik – monter maszyn i urządzeń
  • ślusarz
  • elektromechanik pojazdów samochodowych

W obu przypadkach nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.