Zapraszamy do wyboru jednego z następujących profili kształcenia:


PROFIL NAUK MEDYCZNYCH

rozszerzenia: chemia, biologia, język angielski

ATUTY
 • dobrze wyposażona sala chemiczna,
 • wysokiej jakości preparaty biologiczne,
 • dodatkowe kółka dla zainteresowanych,
 • indywidualne podejście dla każdego ucznia,
 • zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych.
MOŻLIWOŚCI DALSZEJ EDUKACJI:
 • medycyna,
 • dietetyka,
 • stomatologia,
 • weterynaria,
 • inżynieria procesowa,
 • kosmetologia.


PROFIL LINGWISTYCZNO - ANALITYCZNY

rozszerzenia: matematyka, geografia, język obcy

Profil kształcenia pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie przygotowujący do dalszego kształcenia na kierunku: ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU ANALITYK BEZPIECZEŃSTWA/INFORMACJI Ciągle zmieniająca się sytuacja międzynarodowa, rosnące zagrożenie ze strony międzynarodowego terroryzmu, grup przestępczych, cyberprzestępców czy państw niedemokratycznych, powodują szybki wzrost zapotrzebowania na odpowiednio przygotowanych specjalistów z zakresu analizy informacji. Złożoność współczesnych wyzwań z obszaru bezpieczeństwa jest czymś, co wymaga analitycznego podejścia na najwyższym poziomie. Przy współczesnej, wysoko zaawansowanej technologii, analityk musi szybko odnaleźć odpowiednie informacje, dokonać ich analizy, a następnie przygotować produkt, który pozwoli podjąć trafną decyzję przez osoby kierujące daną organizacją. I chociaż z roku na rok świadomość potencjalnych zagrożeń i wyzwań wzrasta, specjalistów w tej dziedzinie nadal brakuje.
-“(...) Analityk bezpieczeństwa to nowoczesny zawód, wymagający wysokich kompetencji informatycznych, analitycznych oraz znajomości co najmniej dwóch języków obcych. Otwiera on możliwości na pracę nie tylko w Polsce, ale na świecie, w strukturach rządowych, wszelkiego rodzaju służbach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz w biznesie międzynarodowym. Kadra, która będzie rozwijała ten kierunek to wysoko wykwalifikowani, międzynarodowi eksperci, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując między innymi: na misjach zagranicznych, w strukturach NATO i Unii Europejskiej.”
twierdzi dr Krzysztof Danielewicz, Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

„(…) To jest kierunek, który został stworzony kilka tysięcy lat temu. Jak popatrzymy na starożytne Chiny – to już wówczas mieli oni kilku naprawdę świetnych facetów, którzy obmyślali strategie i potrafili przeanalizować potencjalne zagrożenia. To kierunek, który dla mnie jako żołnierza – szturmowca, jest wręcz niezbędny. Jako żołnierze – jesteśmy tylko narzędziem, które wykonuje precyzyjne cięcie, a wszystko to, do czego jesteśmy szkoleni trwa całe lata. Wystarczy popatrzeć na to, jak został pochwycony Bin Laden. Szturm na niego trwał 30-40 minut, a uganiano się za nim 10 lat i nie robili tego szturmowcy, ale właśnie analitycy.” – twierdzi NAVAL, były operator JW Grom
Klasy w których realizuje się rozszerzenia z  matematyki i geografii  co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony kandydatów. Absolwenci tego profilu bez problemu dostają się na kierunki ekonomiczne oraz inżynieryjne. Istotne jest również zwiększenie godzin nauczania języków obcych.

Szkoły biznesowe, handlowe i ekonomiczne

Rozszerzona matematyka i geografia na maturze są wymagane przy rekrutacji na kierunki ekonomiczne i biznesowe na wielu uczelniach, często razem z rozszerzonym językiem obcym. Abiturienci najchętniej wybierają ekonomię oraz finanse i rachunkowość, nierzadko aplikują również na kierunki związane z biznesem (np. prawo w biznesie). Ten wybór nie może dziwić – kierunki ekonomiczne wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem, głównie ze względu na dobre perspektywy pracy. Absolwenci kierunków ekonomicznych i biznesowych są poszukiwani w handlu, bankach, firmach doradczych i korporacjach międzynarodowych.

Jakie studia ? Nowy trend: kierunki inżynieryjne

Coraz częściej absolwenci klasy z rozszerzenie matematyki oraz geografii aplikują także na kierunki inżynieryjne. Nierzadko jest to inżynieria zarządzania lub logistyka. Kandydaci na te studia najczęściej muszą legitymować się dobrym wynikiem matury z matematyki. Absolwenci tych kierunków z pewnością nie mogą narzekać na oferty pracy; dotyczy to zwłaszcza logistyków (Polska jest centrum logistycznym wielu firm, ze względu na swoje położenie i dobrą infrastrukturę drogową i kolejową). Jeśli chodzi o kierunki inżynieryjne, ciekawym wyborem może być np. informatyka w biznesie, która łączy elementy dwóch różnych dziedzin.

PROFIL HUMANISTYCZNY

rozszerzenia:  język polski, WOS/historia, język angielski

PO TYM KIERUNKU JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH TAKICH JAK:
 • filologia polska i obca,
 • historia,
 • dziennikarstwo,
 • prawo i administracja,
 • pedagogika i kierunki pokrewne,
 • kierunki artystyczne.

Języki obce w szkole:

-język angielski-

-język niemiecki-

-język hiszpański-

-język rosyjski-