Zapraszamy do wyboru jednego z następujących profili kształcenia:


PROFIL NAUK MEDYCZNYCH

rozszerzenia: chemia (4 godziny), biologia, język angielski

ATUTY
 • dobrze wyposażona sala chemiczna,
 • wysokiej jakości preparaty biologiczne,
 • dodatkowe kółka dla zainteresowanych,
 • indywidualne podejście dla każdego ucznia,
 • zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych.
MOŻLIWOŚCI DALSZEJ EDUKACJI:
 • medycyna,
 • dietetyka,
 • stomatologia,
 • weterynaria,
 • inżynieria procesowa,
 • kosmetologia.


PROFIL ANALITYCZNO - POLITECHNICZNY

rozszerzenia: matematyka (5 godzin), geografia, język angielski

Profil kształcenia pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie przygotowujący do dalszego kształcenia na kierunku: ANALITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Absolwenci klasy z rozszerzeniem matematyki oraz geografii aplikują  na kierunki inżynieryjne. Nierzadko jest to inżynieria zarządzania lub logistyka. Kandydaci na te studia najczęściej muszą legitymować się dobrym wynikiem matury z matematyki. Absolwenci tych kierunków z pewnością nie mogą narzekać na oferty pracy; dotyczy to zwłaszcza logistyków (Polska jest centrum logistycznym wielu firm, ze względu na swoje położenie i dobrą infrastrukturę drogową i kolejową). Jeśli chodzi o kierunki inżynieryjne, ciekawym wyborem może być np. informatyka w biznesie, która łączy elementy dwóch różnych dziedzin.

PROFIL EUROPEJSKO - JĘZYKOWY

rozszerzenia:  język polski, WOS/geografia, język angielski (5 godzin)

PO TYM KIERUNKU JESTEŚ PRZYGOTOWANY DO STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH TAKICH JAK:
 • filologia polska i obca,
 • historia,
 • dziennikarstwo,
 • prawo i administracja,
 • pedagogika i kierunki pokrewne,
 • kierunki artystyczne.

Języki obce w szkole:

-język angielski-

-język niemiecki-

-język hiszpański-

-język rosyjski-