Dyrektor – mgr Sylwia Liszkowska


Wicedyrektor – mgr Marlena Markowska


Nauczyciele

Adamska Ilona– język angielski
Badowska Anna– przedmioty zawodowe
Balcerzak Andrzej– przedmioty zawodowe
Baranowska Janina– język polski
Bartz Aneta – przedmioty zawodowe
Chojnacki Arkadiusz– wychowanie fizyczne, informatyka
Graczyk Joanna– język hiszpański
Grochowska-Juszczyk Patrycja– pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Jagodzińska Łucja– matematyka, infromatyka
Jatczak Katarzyna– biologia, promocja zdrowia, wychowanie do życia w rodzinie
Jaworski Łukasz– religia
Kupczyk Bożena– chemia, warsztaty laboratoryjne
Laskowski Radomir– geografia
Łukiewski Piotr– historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo
Maciński Jacek– przedmioty zawodowe
Markowska Marlena– język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości
Mikołajczak Rafał– informatyczne przedmioty zawodowe
Mikołajewska Agnieszka– wychowanie fizyczne
Mikrut Aldona– język polski, nauczyciel – bibliotekarz
Palacz Karol– język niemiecki
Przyborski Mariusz– informatyczne przedmioty zawodowe
Rynarzewski Rafał– przedmioty zawodowe
Stawski Krzysztof– religia
Sobkowiak Sławomira– geografia, biologia
Stachowiak Renata– matematyka
Szablewski Piotr– język polski, język rosyjski
Szymańska Beata – język angielski
Ślachciak Jacek– informatyka, fizyka
Tarłowski Piotr– informatyczne przedmioty zawodowe
Toczko-Burda Alicja– język angielski
Tonak Maria– język łaciński
Tycka-Witek Aurelia– matematyka, infromatyka
Wiśniewska Magdalena– Historia, WOS
Woźniak Jagoda– język polski
Zieliński Piotr – historia, wiedza o społeczeństwie