zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Trzemeszno,24 kwietnia 2020

Zarządzenie dyrektora ZSOiZ nr  16/2019/2020  

w sprawie trybu wydawania świadectw ukończenia szkoły klasom programowo najwyższym, kończącym się maturą

Na podstawie     

•             Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustala się następujący tryb odbioru świadectw maturalnych:

  1. Świadectwa będą wydawane w holu budynku głównego o umówionej telefonicznie godzinie i i w umówionym dniu – w pierwszych dwóch tygodniach maja.
  2. Do szkoły absolwenci wchodzą  pojedynczo w maseczkach i gumowych rękawiczkach, ze swoim długopisem.
  3. Po wejściu do szkoły dezynfekują rękawiczki płynem  do dezynfekcji, podchodzą do stolika, na którym będzie leżało ich świadectwo i podpisują swoim długopisem jego odbiór w księdze wydanych świadectw.
  4. Robią to w obecności pracownika szkoły z zachowaniem minimum 3 metrów odległości.
  5. Świadectwa będą wydawane w foliowych koszulkach.
  6. W razie błędów na świadectwie absolwent zgłasza problem pracownikowi, zapisując na dostarczonej mu kartce swoje uwagi.