zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

Trzemeszno,24 kwietnia 2020 Zarządzenie dyrektora ZSOiZ nr  16/2019/2020   w sprawie trybu wydawania świadectw ukończenia szkoły klasom programowo najwyższym, kończącym się maturą Na podstawie      •             Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Ustala się następujący tryb...

Categories info