Osoby, które nie zgłosiły się na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w dniu 5 sierpnia 2022 r. - proszone są o odebranie skierowania w sekretariacie szkoły: w godzinach 8:00 - 14:00, gdzie wszyscy uzyskają informację o możliwości umówienia wizyty indywidualnie.


REKRUTACJA 2022/2023


POZNAJMY SIĘ

Funkcjonowanie Szkoły w trakcie nauki online:

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGOPRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW