REKRUTACJA 2022/2023


PAMIĘCI KSIĘDZA RADOSŁAWA TUSZYŃSKIEGO

Nie czas jest nam dany, a chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.

Życie śp. Księdza Radka 13 kwietnia dobiegło końca, ale ta chwila – idąc za myślą Pouleta –  stała się czasem… Czasem spotkania z Bogiem i z ludźmi – również, w ramach pracy katechetycznej, w murach naszej Szkoły. Czasem wypełnionym po brzegi działaniem – trudno bowiem zapomnieć o przygotowywanych z udziałem młodzieży Misteriach Męki Pańskiej, Orszakach Trzech Króli czy ambitnym spektaklu Brat naszego Boga wg dramatu Karola Wojtyły, w których ukazała się Jego artystyczna dusza…W pamięci społeczności Szkoły, jak i zapewne wielu trzemesznian, zostaną także festyny charytatywne, organizowane z wielkim rozmachem i oddaniem na rzecz ludzi dotkniętych przez los…Miarą życia nie jest liczba przeżytych dni, ale liczba dokonanych dzieł.Księdzu Radkowi dane było przeżyć niewiele dni, lecz idą za Nim i pozostaną w nas Jego dzieła oraz dobro przez nie czynione…Gdy myślimy: Ksiądz Radek, słyszymy wyjątkowy głos – niewątpliwy dar OD Boga. Z tego talentu Ksiądz potrafił uczynić prawdziwy dar DLA Boga i ludzi. Zostaną z nami koncerty pieśni utrwalone na płytach, stronie internetowej parafii, ale – przede wszystkim – w naszych sercach…Przemierzając życie, Ksiądz Radek wielokrotnie przemierzał też pielgrzymi szlak na Jasną Górę, organizując grupy młodzieży w ramach Pieszej Pielgrzymki Promienistej Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wyjeżdżając z maturzystami do częstochowskiego Sanktuarium.Potrafił, nie tylko w drodze, dzielić się tym, co najbardziej człowiekowi potrzebne – czasem i słowem…Dziś nie ma już Księdza wśród nas – zabrała Go śmierć, ale – jak pisał w Orędziu Wielkanocnym w 1987 Jan Paweł II – Śmierć okazała się bezbronna wobec Miłości. I zwyciężyło Życie.Daj więc, Panie, Jego duszy odpoczynek wieczny, a Światłość Twoja niech odbija się w Jego oczach…  


POZNAJMY SIĘ

Funkcjonowanie Szkoły w trakcie nauki online:

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGOPRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW