Technikum – oferta gimnazjum

TECHNIK INFORMATYK

Chcesz nauczyć się tworzyć strony www? Programować aplikacje internetowe oraz profesjonalnie zarządzać sieciami komputerowymi w przedsiębiorstwach? To jest kierunek dla Ciebie! Poznasz od podstaw budowę systemów komputerowych, obsługę pakietu biurowego oraz programów graficznych, zasady związane z programowaniem w wybranych językach: PHP, C++. Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu informatyki, która umożliwi Ci pracę w specjalistycznych firmach informatycznych, jako samodzielny informatyk lub ułatwi założenie własnej firmy. Nowoczesna baza- zmodernizowana w 2015 i 2016 roku oraz wyposażenie multimedialne szkoły umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności!. Jesteśmy w trakcie kolejnej modernizacji w związku z realizacją projektu „Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców”, która przewiduje zakup nowego sprzętu komputerowego w kwocie ponad 200.000 zł.

Pomogą Ci w tym bogaty program stypendialny – program stypendialny oraz wysokiej klasy specjaliści i pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie i Politechniki Poznańskiej. Podejmując naukę w zawodzie, uzyskujesz wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:
EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.
EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Przedmioty zawodowe związane z realizacją poszczególnych kwalifikacji:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

 • Wykorzystanie informatycznych technik biurowych – będziesz posługiwał się oprogramowaniem biurowym Microsoft Office, Open/LibreOffice oraz aplikacjami dostępnymi w „chmurze”
 • Wykorzystanie urządzeń komputerowych i peryferyjnych – nabędziesz umiejętność montażu i diagnostyki podzespołów i urządzeń techniki komputerowej
 • Stosowanie systemów operacyjnych – tematem tych zajęć jest instalowanie, konfiguracja i administrowanie systemami Windows oraz Linux

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 • Projektowanie i montowanie lokalnych sieci komputerowych – na tych zajęciach zapoznasz się z architekturą sieci komputerowych, sprzętu sieciowego oraz budową sieci
 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi – będziesz konfigurował i zarządzał serwerami sieciowymi Windows i Linux

Po realizacji każdego z bloków materiału odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W trakcie nauki odbywasz 4-tygodniową praktykę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się wykorzystaniem oprogramowania, tworzących sieci komputerowe lub prowadzących serwis sprzętu komputerowego. Zajęcia będą się również odbywać w laboratoriach PWSZ w Gnieźnie, z którą szkoła podpisała specjalną umowę. Możliwości zatrudnienia: Po ukończeniu Technikum Informatycznego możesz pracować w działach IT firm, instytucji i organizacji jako:

 • administrator sieci komputerowych,
 • programista,
 • projektant i serwisant sieci,
 • serwisant sprzętu komputerowego,
 • projektant stron internetowych,
 • grafik komputerowy,
 • doradca klienta w salonach i sklepach komputerowych.
 • doradca IT,
 • specjalista ds. rozwiązań telekomunikacyjnych.

Zatrudnienie znajdziesz także w ośrodkach obliczeniowych. Możesz również prowadzić własną działalność gospodarczą we wskazanych obszarach. Na rynku pracy wciąż poszukiwani są informatycy. Dużą ilość etatów dla specjalistów z branży IT oferują też zagraniczni pracodawcy

 

TECHNIK LOGISTYK

Zastanawiałeś się, w jaki sposób przedsiębiorstwa planują i dostarczają klientom wytworzone produkty, aby zajęło to jak najmniej czasu i odbyło się po możliwie najniższych kosztach? Jeżeli interesują Cię takie zagadnienia, to wybrałeś właściwy kierunek. Nauczysz się, jak efektywnie planować, wdrażać oraz sterować przepływem i przechowywaniem towarów, usług, a także informacji w przedsiębiorstwach. Będziesz mógł podjąć pracę w firmach logistycznych oraz innych na stanowiskach związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi

Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta. oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania, musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.

W trakcie nauki w technikum logistycznym masz możliwość zdobycia kwalifikacji:

AU22. Obsługa magazynów

AU32. Organizacja transportu

Po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

W trakcie nauki w technikum logistycznym zapewniamy Ci:

 • bogaty program stypendialny – program stypendialny
 • pomoc wysokiej klasy specjalistów i pracowników naukowych
 • nowoczesną bazę informatyczną (nowo wyposażone pracownie)

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.

ZSTRZEMESZNO