Zapraszamy do wyboru jednego z następujących profili kształcenia:

PROFIL PRZYRODNICZY

( chemia, biologia )

ATUTY:
 • dobrze wyposażona sala chemiczna,
 • wysokiej jakości preparaty biologiczne,
 • dodatkowe kółka dla zainteresowanych,
 • indywidualne podejście dla każdego ucznia,
 • zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych.
MOŻLIWOŚCI DALSZEJ EDUKACJI:
 • medycyna,
 • dietetyka,
 • stomatologia,
 • weterynaria,
 • inżynieria procesowa,
 • kosmetologia.

PROFIL POLITECHNICZNY

( matematyka, geografia)

ATUTY:
 • małe grupy ćwiczeniowe,
 • zindywidualizowany sposób nauczania
 • zajęcia dodatkowe z matematyki,
 • cykliczne zajęcia w instytutach naukowych i uniwersytetach.
MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI NAUKI PO TYM KIERUNKU:
 • Politechnika Poznańska,
 • Uniwersytet Rolniczy,
 • Uniwersytet Ekonomiczny,
 • UAM Poznań,
 • UMK Toruń,
 • Uniwersytet Zielonogórski,
 • PWSZ w Gnieźnie.

PROFIL HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWY

( język polski, wos, język obcy )

ATUTY:
 • bogate zasoby biblioteczne,
 • warsztaty artystyczne,
 • warsztaty dziennikarskie,
 • klasa pod patronatem UAM,
 • prężnie działające harcerstwo dla zainteresowanych.
PO TYM KIERUNKU JESTEŚ PRZYGOTOWANYCH DO STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH TAKICH JAK:
 • filologia polska i obca,
 • historia,
 • dziennikarstwo,
 • prawo i administracja,
 • pedagogika i kierunki pokrewne,
 • kierunki artystyczne.

Języki obce do wyboru:

-język angielski-

-język niemiecki-

-język hiszpański-

-język rosyjski-