kierunki informacja ogólna

Kierunki kształcenia w roku szkolnym 2018/2019:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE -

  • klasa akademicka (możliwość wyboru przedmiotów ścisłych lub humanistycznych na poziomie rozszerzonym zgodnie z zainteresowaniami)

Rekrutacja Liceum ogólnokształcące więcej...

TECHNIKUM -

  • technik informatyk
  • technik logistyk

Rekrutacja do Technikum więcej... 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

Rekrutacja szkoła zawodowa więcej...


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (zaoczne)

SZKOŁA POLICEALNA

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Zobacz informatory:

  

LO i Technikum

informator ZSZ

Jesteśmy też tu

Top