Dyrekcja i nauczyciele

Dyrekcja

Dyrektor
mgr Ilona Adamska

 

Wicedyrektor
mgr Sylwia Liszkowska

 

Nauczyciele

Badowska Anna – przedmioty zawodowe
Balcerzak Andrzej – przedmioty zawodowe
Baranowska Janina – język polski
Bartkowiak Artur – religia
Bartz Aneta  – przedmioty zawodowe
Chojnacki Arkadiusz – wychowanie fizyczne, informatyka
Ciechorska Mariola  – język polski
Grochowska-Juszczyk Patrycja – pedagog szkolny, doradztwo zawodowe
Jagodzińska Łucja – matematyka, infromatyka
Jatczak Katarzyna – biologia, promocja zdrowia, wychowanie do życia w rodzinie
Jóźwiak Marek – przedmioty zawodowe
Kupczyk Bożena – chemia, warsztaty laboratoryjne
Łukiewski Piotr – historia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, historia i społeczeństwo
Maciński Jacek – przedmioty zawodowe
Markowska Marlena – język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości
Mikołajczak Rafał – przedmioty zawodowe
Mikołajewska Agnieszka – wychowanie fizyczne
Mikrut Aldona – nauczyciel-bibliotekarz
Rynarzewski Rafał – przedmioty zawodowe
Skowroński Marek – przedmioty zawodowe
Sobkowiak Sławomira – geografia, biologia
Szablewski Piotr – język polski, język rosyjski
Szymańska Beata  – język angielski
Ślachciak Jacek – informatyka, fizyka
Toczko-Burda Alicja – język angielski
Tonak Maria – język łaciński
Tycka-Witek Aurelia – matematyka, infromatyka
Wesołowska Kamila – wiedza o kulturze
Zieliński Piotr  – historia, wiedza o społeczeństwie

 

 

 

 

ZSTRZEMESZNO