Funkcjonowanie Szkoły w trakcie nauki online:


REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGO


W naszej szkole podczas nauczania online pracujemy na platformie edukacyjnej Google Classroom. Na tej platformie nauczyciele będą publikować dla Was materiały i zadania do wykonania. Poniżej krótka instrukcja obsługi:

Instrukcja logowania:

  • pierwsze logowanie radzę wykonać na komputerze a nie na smartfonie.
  • pierwsze logowanie wykonujecie poprzez link, który przyszedł na adres podany przez was przy zakładaniu konta. Jesteście zobowiązani zmienić hasło, które należy zapamiętać i używać podczas kolejnych logowań.
  • Wykonując pierwsze logowanie zgodnie z wyżej przedstawioną instrukcją - kolejne logowania wykonujesz używając konta szkolnego (czyli z domeną ...@zstrzemeszno.pl) na najpopularniejszej stronie w Internecie, czyli: www.google.pl - logowanie górny prawy róg

W przypadku problemów z logowaniem proszę uwagi zgłaszać na adres: js@zstrzemeszno.pl.

Kolejne kroki:

  • Po zalogowaniu, w górnym prawym rogu klikasz na 9 kropek, rozwija się lista dostępnych aplikacji na twoim koncie.
  • Tam wybierasz aplikację Classroom (patrz poniżej)

  • W aplikacji Classroom na początku masz pusty obszar - w górnym prawym rogu klikasz na znak "+" i wybierasz "dołącz do zajęć" - tutaj wpisujesz kod zajęć otrzymany od nauczyciela i w tym momencie jesteś już w "swojej klasie" na tym przedmiocie
  • Jeśli logujesz się na smartfonie to najpierw musisz zainstalować aplikację: Google Classroom.

Prosimy wszystkich uczniów o codzienne logowanie się także do dziennika elektronicznego i sprawdzanie bieżących informacji.

W przypadku potrzeby kontaktu proszę dzwonić lub pisać pod:

  • numer telefonu: 883988843
  • adres e-mail: sekretariat@zstrzemeszno.pl

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych.
Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka.
W związku z dużym zainteresowaniem problematyką Praw Rodziców i licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty, zamieszczamy poniżej akty prawne, które z pewnością przybliżą Państwu tę ważną problematykę.


PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY


DOŁĄCZ DO NAS


POZNAJMY SIĘ


MATURA 2020


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW - procedury bezpieczeństwa

Od dnia 1 czerwca 2020 do 17 czerwca 2020 uczniowie szkoły mogą brać udział w konsultacjach oraz mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę na podstawie złożonych u wychowawców klas przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny wejścia i przebywania uczniów w szkole.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ PROCEDURAMI POSTĘPOWANIA PODCZAS KONSULTACJI ORAZ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ DLA UCZNIA UCZESTNICZĄCEGO W KONSULTACJACH