DLA MATURZYSTÓW


PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY


REKRUTACJA 2020 - 2021

W związku z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących naboru do szkół ponadpodstawowych, pragniemy poinformować, że termin składania podań zaczyna się 15 czerwca 2020 roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą:


DOŁĄCZ DO NAS


POZNAJMY SIĘ


MATURA 2020


KONSULTACJE DLA UCZNIÓW - procedury bezpieczeństwa

Od dnia 1 czerwca 2020 do 17 czerwca 2020 uczniowie szkoły mogą brać udział w konsultacjach oraz mają możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.
Konsultacje odbywają się w wyznaczonych salach wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę na podstawie złożonych u wychowawców klas przez rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny wejścia i przebywania uczniów w szkole.

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ PROCEDURAMI POSTĘPOWANIA PODCZAS KONSULTACJI ORAZ POBRAĆ I WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ DLA UCZNIA UCZESTNICZĄCEGO W KONSULTACJACH


Funkcjonowanie Szkoły w trakcie nauki online:

Sekretariat szkoły pracuje online, w przypadku potrzeby kontaktu proszę dzwonić lub pisać pod:

  • numer telefonu: 883988843
  • adres e-mail: sekretariat@zstrzemeszno.pl
Classroom

Zajęcia lekcyjne odbywają się na platformie G Suite Classroom. Wszyscy uczniowie mają założone konta na tej platformie. W przypadku problemów z logowaniem proszę uwagi zgłaszać na adres: js@zstrzemeszno.pl.

Prosimy wszystkich uczniów o codzienne logowanie się także do dziennika elektronicznego i sprawdzanie bieżących informacji.