numer telefonu do sekretariatu szkolnego - 883 988843


REKRUTACJA 2021/2022POZNAJMY SIĘ

Uwaga - zmiany dla maturzystów


Funkcjonowanie Szkoły w trakcie nauki online:

REGULAMIN NAUCZANIA ZDALNEGOPRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne do samodzielnego prowadzenia swoich spraw. Z tego względu wymaga pomocy i ochrony ze strony osób dorosłych.
Taką pomoc i ochronę zarazem ma dziecku gwarantować przysługująca rodzicom władza rodzicielska. Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem dziecka.
W związku z dużym zainteresowaniem problematyką Praw Rodziców i licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty, zamieszczamy poniżej akty prawne, które z pewnością przybliżą Państwu tę ważną problematykę.